İçeriğe geç

Active Directory ve Samba Kullanarak Klasör Yönlendirme (Folder Redirect )

Active Directory’de kullanıcı profil dosyalarının yerelde değilde bir dosya sunucusunda saklanmasını sağlayabiliriz. Böylece kullanıcı hangi bilgisayarda oturum açarsa açsın masaüstü ve belgelerim gibi klasörlerini içerisindeki dosyalarıyla birlik te görmeye devam edecektir.

Bu işlemde kullandığımız dosya sunucusu linux tabanlı bir sistem olduğu için samba kullanacağız.

Gerekli olan dosyaları ve içeriklerini adım adım paylaşıyorum.

1.) Samba ayarları yapılıyor.

[global]
workgroup = TAHTAKALESPOT
realm = TAHTAKALESPOT.LOCAL
preferred master = no
server string = Samba Server Version %v
security = ads
encrypt passwords = yes
log level = 3
log file = /var/log/samba/%m
max log size = 50
printcap name = cups
printing = cups

#winbind configuration
winbind enum users = Yes
winbind enum groups = Yes
winbind use default domain = Yes
winbind nested groups = Yes
winbind separator = +
idmap uid = 1000-20000
idmap gid = 1000-20000

template homedir = /Share/Profiles/%U
#auto create user’s home directory
root preexec = /Share/mkhomedir.sh %U
#this makes it so they don’t have shell logon accounts.
template shell = /bin/false

[Profiles]
path = /Share/Profiles/
read only = no
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
profile acls = yes
csc policy = disable

2.) Oturum açıldığında kullanıcının home klsörünün oluşturulması sağlayan /Share/mkhomedir.sh dosyası oluşturuluyor.

#!/bin/bash

if [ ! -e /Share/Profiles/$1 ]; then
mkdir /Share/Profiles/$1
chown $1:”Domain Users” /Share/Profiles/$1
fi
exit 0

3.) Oluşturulan bu dosyanın yetkilendirilmesi yapılıyor…

chown root:root /Share/mkhomedir.sh
chmod u=rwsx,g=rwx,o=rwx /Share/mkhomedir.sh

4.) Profile dosyalarının saklanacağı ve paylaşımı verilmiş ana klsör oluşturulup yetkilendirme yapılıyor.

# mkdir -p /Share/Profiles
# chmod 1770 /Share/Profiles/
# chgrp “Domain Users” /Share/Profiles/

5.) Kullanıcı Profile ayarları Yeni adrese yönlendiriliyor….

ADUC profile share

6.) Folder redirection Konfigure ediliyor…

Bir cevap yazın