İçeriğe geç

Administrator Hesabı Silme – Local Kullanıcı Ekleme – Şifre Koyma – Şifre Değiştirme

Altta verilen komutların hepsini .bat dosyası olarak kullanabilirsiniz.

 

Administrator Hesabını Aktif Etmek  :
net user Administrator /active:yes

 

Administrator Hesabını Şifre Koymak :
net user Administrator /add Şifreniz

 

Mevcut Kullanıcıya Şifre Koyma :  (Kullanıcı Adını Biliyorsanız %username% yerine kullanıcı adını da yazabilirsiniz bilmiyorsanız dokunmayınız)
net user %username% Şifreniz

 

Mevcut Kullanıcı Disable Edilecekse (Hesabı Kapatılacaksa) :  (Kullanıcı Adını Biliyorsanız %username% yerine kullanıcı adını da yazabilirsiniz bilmiyorsanız dokunmayınız)
net user %username% /active:no

Mevcut Kullanıcı Silmek : (Kullanıcı Adını Biliyorsanız %username% yerine kullanıcı adını da yazabilirsiniz bilmiyorsanız dokunmayınız)
net user /delete %username%

 

Ekleme :

Kullanıcılar (Users) klasörünün içinde mevcut oturum dosyalarından hariç regedit’te oturumlar kaydedilir. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList altında tutulurlar.

Bunlar dan Sabit Olanlar ;

S-1-5-18  >>> Sistem Profili
S-1-5-19  >>> Yerel Servisler
S-1-5-20  >>> Network Servisleri
S-1-5-21-2498943547-2876183677-1125488184-1000   >>> Varsayılan Kullanıcı (Default)
S-1-5-21-2498943547-2876183677-1125488184-500 >>> Administrator Kullanıcısı

Üstteki listedekilerden hariç diğerleri bilgisayarınız da oturum açmış kişilerin profilleridir.

Eğer Regedit’ten kullanıcının oturumunu silerseniz masaüstüne hiçbir şey kaydedemez.Bu nedenle komutun kullanımı hususunda dikkatli olmanızı öneririm. (.bat Dosyası olarak kullanabilirsiniz.)

 

Regedit’ten Tüm Kullanıcı Profillerini Silmek : (.bat)

Reg Delete “HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList” /f

Üst’te Vermiş olduğum kod ProfileList Anahtarını alt dizinlerle birlikte komple silecektir ve Bilgisayarınızda oturum açamamanıza neden olabilir.

 

Regedit’ten İsim Belirterek Kullanıcı Profilini Silmek : (.bat)

set /p targetUser=Please enter the user name:
for /F “tokens=*” %%a in (‘reg query “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList” /f “C:\users\%targetUser%” /d /s /e ^| FIND /I “HKEY” ‘) do set “userRegKey=%%a”
reg delete “%userRegKey%” /va /f

Üstte ki kod’da size Profil Listesinden silmek istediğiniz kullanıcı adını soracak ve sonrasında silecektir.

Bir cevap yazın