İçeriğe geç

IBAN Algoritması – IBAN Kontrol

01.01.2010`dan itibaren banka hesapları arası yapacağınız tüm işlemlerde IBAN(International Bank Account Number) numarası kullanımı zorunlu hale geldi. Dolayısıyla Banka hesap bilgileri içeren programlarda bu konuda yeni ilaveler yapıldı. Bu yazımda size IBAN hakkında kısaca bilgi vereceğim.

Programda kullanıcının girdiği IBAN numarasını kontrol etmek ve sadece doğru olanlara izin vermek isteyebilirsiniz. T.C. Merkez bankasının sayfasında bu numara ve yapısı hakkında detaylı bilgiler verilmiş.

Kısaca Yazmak gerekirse;

(1) IBAN Numarasında aşağıdaki tabloya benzer bir yapı var.

Karakter Sayısı
Karakter Şekli
Açıklama
2
Alfabetik Karakter (A-Z)
ülke Kodu
2
Sayısal Karakter (0-9)
IBAN Kontrol Basamakları
5
Sayısal Karakter (0-9)
Banka Kodu
1
Sayısal Karakter (0-9)
Rezerv Alan
16
Sayısal/Alfabetik Karakter
Hesap Numarası

(2) Oluşturulan IBAN içinde `İ,ç,Ğ,ö,Ş,ü” harfleri ve küçük harf kullanılmaz.
(3) Türkiye`nin ülke kodu ISO 3166 No.lu standarda göre “TR”dir.
(4) Banka kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir ve duyurulur.
(5) Hesap numarası için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.
(6) Rezerv Alan Bölümü, tüm hesap numaraları için sıfır olarak doldurulur.
(7) Kontrol basamaklarının hesaplanması ve doğrulanması, bu Tebliğin 2 ve 3 numaralı ekinde gösterilen ISO 7064 No.lu standarda göre oluşturulan MOD 97-10 yöntemi kullanılarak yapılır.

Bu Bilgilere istinaden yazdığım C# programını github üzerinden paylaşıyorum. Kodları incelereyerek daha iyi anlayacağınız kanaatindeyim…

https://github.com/eozban/csharp/tree/master/IBANKontrol

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/iban/teblig.htm

Bir cevap yazın