İçeriğe geç

Linux`a kaynak koddan Java SDK kurulumu

Kullandığım Debian 8 varsayılan olarak OpenSDK kurulu olarak geliyor. Ama Netbeans ve bazı kullandığım yazılımlar Oracle JavaSDK istediği için onu kurmam ve sisteme varsayılan olarak tanıtmam gerekiyor. Ubuntu’nun bu iş için yaptığı repo’lar var ama kaynak koddan derlemek ve yarın bir gün repo kapatıldığında aynı mantıkla çalışmaya devam edebilmek için bu yöntemi tercih ediyorum.  Eninde sonunda onların yaptığı da benzer işler sadece daha kolaylaştırılmış hali.

Herneyse işe koyulalım

Şuanki enson JavaSDK dosyasını oracle üzerinden indirip açılmış halini /usr/lib/jvm klasörüne taşıyoruz.

root@islem:/# wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u45-b14/jdk-8u45-linux-x64.tar.gz
root@islem:/# tar -zxvf jdk-8u45-linux-x64.tar.gz
root@islem:/# mv jdk1.8.0_45/ /usr/lib/jvm/

Sisteme java dosyaları için artık bu dosyaları kullanması gerektiğini söylüyoruz.

# Set java
root@islem:/# update-alternatives –install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45/bin/java

# Set javaws (optional for servers)
root@islem:/# update-alternatives –install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45/bin/javaws 2000

# Set javac and jar (optional for servers)
root@islem:/# update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45/bin/javac 2000
root@islem:/# update-alternatives –install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_45/bin/jar 2000

Bu işlemlerden sonra artık bizim yüklediğimiz klasördeki java dosyaları varsayılan olarak kullanılacaktır. Bir kontrol etmekte fayda var…

root@islem:/# java -version
java version “1.8.0_45”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_45-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.45-b02, mixed mode)

Bir cevap yazın