İçeriğe geç

Linux`da klasörün sıkıştırılmış yedeğini alma

Linuxda bir dizinin tamamını (20 günden eski dosyaları sildikten sonra) sıkıştırılmış şekilde yedek almak için.

vi /root/yedek.sh
#!/bin/bash
yedekdizin=/mnt/yedek/ #yedeklerin yazılacağı dizin
dizin=/yedek dizini #yedeklenecek dizin
tarih=$(date +%d.%m.%Y-%H.%M)
find $yedekdizin -type f -mtime +20 -exec rm -f — {} ;#20 günden eski yedek dosyalarının silinmesi
tar czf $yedekdizin/yedek-$tarih.tar.gz $dizin #yedeklerin tar.gz formatında sıkıştırılarak alınması

Bir cevap yazın