İçeriğe geç

Memcache In Telnet Ile Kullanımı

Memcache’in telnet üzerinden kullanımı.
Linux işletim sisteminde de ps -ef komutuyla memcache’in hangi porttan çalıştığını görebilirsiniz.

Memcache başlamadıysa konsoldan

memcached -m 128 -l localhost -p 11211 -d -u nobody

yazarak başlatabilirsiniz. (bu kod 128 MB ram ile 11211. porttan, nobody olarak çalıştırır.)
Yine konsoldan

telnet localhost 11211 

yazarak bağlanınız.

Supported Commands

Example
get deneme //varsa deneme adlı memcache verisini getirir.
set deneme 0 60 5 //koşulsuz olarak deneme verisini set eder
add deneme 0 60 5 // deneme adlı yeni bir key oluşturur.
replace deneme 0 60 5 // deneme verisinin yerine yenisini yazar.

append deneme 0 60 15 // deneme key’inin sonuna veri ekler
prepend deneme 0 60 15 // deneme key’inin başına veri ekler
incr deneme 2 // değeri sayısal olarak verilmiş deneme değerinin değerini 2 artırır.
decr deneme 5 // değeri sayısal olarak verilmiş deneme değerinin değerini 5 azaltır.
delete deneme // deneme adlı key i siler.

flush_all // bütün belleği boşaltır.
flush_all 900 // 900 saniye içindeki tüm verileri boşaltır.

stats // genel istatistikleri basar.
stats slabs // bellek istatistiklerini basar.
stats malloc // bellek istatistiklerini basar.

stats items
stats details
stats sizes // daha yüksek seviyeli atama istatisiklerini basar.
stats reset // istatistikleri sıfırlar.
version // versiyonu basar.
verbosity // loglama seviyesini artırır.
quit // telnet oturumunu kapatır.

Bunlardan benim telnetten en sık kullandıklarım flush_all ve stats’dır. Diğer konulardaki işlemleri ilgili yazılım dillerinde yaptığımızdan, sadece istatistikleri görmek (kaç istek var kaçı memcacheten okudu, kaçında isabet var vb.. gibi..) benim için telnetten yeterli olabiliyor. Veri set etme ve replace etme olaylarını ben deneme hariç kullanmadım diyebilirim. Yine de ihtiyaç duyulabilir ve kullanılabilir.

Bir cevap yazın