İçeriğe geç

Mysql Acik Baglantilari Ve Processleri Goruntuleme

mysql’e konsoldan bağlandıktan sonra show status like ‘Conn%’ komutunu çalıştırdığımızda açık olan bağlantıyı görüntüleyebiliriz.

mysql> show status like 'Conn%';
+-----------------------+---------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------+---------+
| Connections   | 78   |
+-----------------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

Aynı şekilde eğer show status like ‘%onn%’ komutunu çalıştırdığımızda da bu sefer connection ile ilgili diğer alanların da sonuçları gelir karşımıza.

mysql> show status like '%onn%';
+-------------------------------------+----------+
| Variable_name        | Value |
+-------------------------------------+----------+
| Aborted_connects     |   1   |
| Connections          |  78  |
| Max_used_connections  |   1  |
| Ssl_client_connects    |  0   |
| Ssl_connect_renegotiates |  0   |
| Ssl_finished_connects  |   0   |
| Threads_connected    |   1   |
+-------------------------------------+----------+
7 rows in set (0.00 sec)

Bunlara ek olarak bir de process list görüntüleyebiliriz, onu da şu komutla gerçeklememiz mümkün; show processlist

mysql> show processlist;
+----+------+--------------+-------+---------------+--------+--------+-------------------------+
| Id | User | Host   | db  | Command | Time | State | Info          |
+----+------+---------------+---------+------------+------+-----------+-------------------------+
| 77 | root | localhost | NULL | Query  |  0 | NULL | show processlist |
+----+------+---------------+---------+-------------+------+----------+-------------------------+
1 row in set (0.02 sec)

Mysql ile işlem yaparken bu son komutu çalıştırdığınızda, daha farklı sonuçlar alabileceğinizi deneyerek görebilirsiniz.

Bir cevap yazın