İçeriğe geç

Mysql Komutları

Mysql komutları nasıl kullanılır falan filan Sürekli Olarak Güncellenecektir…

SQL Nedir? Ne Değildir?

SQL ‘in diğer bir adı ise yapılandırılmış sorgulama dilidir. SQL kısaca anlatmak gerekirse verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan veritabanı yönetim sistemidir. Şunu bilmeniz gerekiyor ki SQL bir programlama dili değildir…

Veritabanı Oluşturma ve Veritabanı seçme

Veritabanı oluşturma komutu:

Create Database veritabaniismi ;

Veritabanı Seçme Komutu:

Use veritabanıismi;

Tablo Oluşturma

Tablo oluşturma komutu:

Create table tabloadi (

alanadi1 veritipi,

alanadi2 veritipi

);

Tabloya Veri Girişi Yapmak

Veri girişi komutu:

insert into tabloadi (alandi1,alanadi2,alanadi3) values (“veri1“,”veri2“,”veri3“);


Tablo Üzerinde Değişiklik Yapmak

Tabloya yeni alan ekleme komutu:

alter table tabloadi add alanadi veritipi ;

Tablodaki alan üzerinde değişiklik yapma komutu:

alter table tabloadi alter column alanadi veritipi;

Var olan tablodan alan silme komutu:

alter table tabloadi drop alanadi;

Tabloya Kısıtlama Ekleme

“not null” veri tanımsız yani boş olamaz demektir. “unsigned” veri değeri bir tam sayı olmak zorundadır anlamına gelir. “auto_increment” kodlama dillerinde sütuna boş bir değer tanımlandığında otomatik olarak değeri oluşturur ve tanımlanır. “primary key” Birincil anahtar anlamına gelir.Tablo’nun birincil sütunudur ve her zaman farklıdır.

MySQL komutlarının kullanımı ise aşağıdaki şekildedir.

CREATE TABLE uyelik ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ad VARCHAR(50) not null, yas INT, );

Tablo Silme

drop table tabloadi;

Tablodan alan silme

alter table tabloadi drop alanadi;

Tablodan Veri Listeleme

select * from tabloadi; #tablodaki tüm alanları listeler

select alan1,alan2 from tabloadi; #tablodaki seçilen alanlari listeler

Tekrarlı Kayıtları Kaldırma

Select distinct alanadi from tabloadi;

Alanlara Takma Ad Ekleme

Select alanadi astakmaadfromtabloadi;

Tablodan veri silme

Delete fromtabloadi;

Var olan kayıtları güncelleme

update tabloadi set güncellenecekveri where sart;

Not Operatörü kullanımı

Select *from tabloadi where not (dahil edilmek istenmeyen değerlerin geleceği yer);

İn Operatörü kullanımı

Select * from tabloadi where in(veri1,veri2);

Between Operatörü kullanımı

Select * from tabloadi where alanadi between değer1 and değer2;

Order by Operatörü kullanımı

Select * from tabloadi where order by alanadi asc/desc;

desc = büyükten küçüğe sıralama

asc = küçükten büyüğe sıralama

Concat Operatörü kullanımı

Select concat(ad , soyad ) as advesoyad from tabloadi ;

Lenght Operatörü kullanımı

Select lenght(ad ) as adınuzunluğu from tabloadi ;

Lower ve Upper Operatörü kullanımı

Select lower / upper (ad ) as buyukveyakuçukhali from tabloadi ;

Ltrim ve Rtrim Operatörü kullanımı

Select ltrim / rtrim (ad ) as boşluksilme from tabloadi ;

Lower ve Upper Operatörü kullanımı

Select lower(ad ) as takmaad from tabloadi ;

Substring Operatörü kullanımı

select substring(ad,1,5) as Say from personel;

AVG Operatörü kullanımı

select avg(maas) as ortalamamaas from personel;

Sum Operatörü kullanımı

select sum(maas) as toplammaas from personel;

Max ve Min Operatörü kullanımı

select max(maas) as enyüksekmaas from personel;

select min(maas) as endusukmaas from personel;

Concat Operatörü kullanımı

select ad,soyad,concat(ad,soyad,”@gmail.com“) from personel;

Bir cevap yazın