İçeriğe geç

Mysql’deki Tablonun Olup Olmadığını Kontrol Etmek (Php Kullanarak)

Php ile çalışırken, mysql’de kullandığımız veritabanı içerisinde, herhangi bir isimdeki tablonun var olup olmadığını kontrol etmenin bir kaç yolu vardır. Bu yazıda onlardan bahsedeceğim.

Bunlardan ilki, SHOW TABLES querysini kullanmaktır.

Örneğin, test isminde bir veritabanımız olsun. İçerisindeki tabloların ismi de, adminmemberlogtest1test2 olsun. Yani mysql’e konsoldan bağlanıp use test dedikten sonra, show tablesdediğimizde karşımıza şu çıksın.

+------------------------+     |
| admin         |
| member         |
| log          |
| test1         |
| test2         | 
+------------------------+

Şimdi işin Php kısmına geçelim.

// burada mysql'e bağlanmış olalım.

$result = mysql_query( "SHOW TABLES FROM test" );

if (! $result) {
	echo "Sorguda hata meydana geldi 
";
	echo 'mysql error: ' . mysql_error();
} else {
	$row = array();
	while ( $row = mysql_fetch_row( $result ) ) {
		echo "Tablo ismi : ".$row[0]."
";
	}
}

mysql_free_result( $result );

SHOW TABLES FROM test querysinin ardından, LIKE parametresi ekleyerek, sonucu daraltabiliriz. Ardından da sonuçları php ile parse ederek, aradığımız isimdeki tablonun olup olmadığını kontrol edebiliriz. (SHOW TABLES FROM test LIKE ‘%min%’ gibi)

İkinci yöntemimiz ise, mysql’deki information_schema databasei içerisindeki TABLEStablosundaki bilgiler. Bu tabloda TABLE_SCHEMA sütununda veritabanı isimleri TABLE_NAMEsütununda ise tablo isimleri yer almaktadır.

SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = ‘{database ismi}’ AND table_name = ‘{tablo ismi}’ şeklinde çalıştıracağımız sorgudan gelen sonuç ile istediğimizi elde etmiş olacağız. Yapalım;

// burada mysql'e bağlanmış olalım.

$result = mysql_query( "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='test' AND table_name='test1'" );

if (! $result) {
	echo "Sorguda hata meydana geldi 
";
	echo 'mysql error: ' . mysql_error();
} else {
	$count = mysql_num_rows($result);
	if($count == 1){
		// tablo var, gerekli işlemler
	} else {
		// tablo yok, gerekli işlemler
	}
}

mysql_free_result( $result );

Bir cevap yazın