İçeriğe geç

Sık Kullanılan Linux Komutları

Bash Komutları

uname -a : bu komut, sistem ve kernel bilgilerini verir. (kernel dediğimiz linux çekirdeğidir.)

head -n1 /etc/issue : kullandığımız linux dağıtımını görüntüler.

mount : dosya sistemini monte etmeye yarar

date : bilgisayarın saatini ve tarihini görüntüler.

uptime : sistemin ne kadar süredir kesintisiz çalıştığını, sistemdeki aktif kullanıcı sayısını ve sistemin yük ortalamalarını görüntüler.

whoami : Who Am I? komutu, sistemdeki kullanıcı adınızı görüntüler

man [command] : man kelimesinden sonra girilen komutun, hangi parametrelerle nasıl kullanılacağına dair bilgi verir.

Bash kısayolları

CTRL – z : o an çalışan komutun çalışmasını durdurur, beklemeye alır.

CTRL – c : o an çalışan komutu sonlandırır.

CTRL – a : komut yazdığımız sırada, satırın başına gider

CTRL – e : komut yazdığımız sırada, satırın sonuna gider

CTRL – u : komut satırında, yazdığımız komutun herhangi bir karakterinin üzerindeyken, satırın başından başlayıp bulunduğumuz karaktere kadar olan karakterleri keser

CTRL – k : komut satırında, yazdığımız komutun herhangi bir karakterinin üzerindeyken, satırın sonundan başlayıp bulunduğumuz karaktere kadar olan karakterleri keser

CTRL – r : girdiğimiz karakterlere göre, yaptığımız aramaları teker teker görüntüler

!! : son çalıştırdığımız komutu tekrar çalıştırır.

!abc : abc ile başlayan son komutu tekrar çalıştırır.

!abc:p : abc ile başlayan, çalıştırdığımız son komutu gösterir. çalıştırmaz, sadece print eder.

!* : son çalıştırdığımız komutun parametrelerini gösterir.

!$ : son çalıştırdığımız komutun son parametresini gösterir.

Bash Değişkenleri

env : sistemdeki tüm değişkenleri listeler

echo $name : name adındaki değişkenin hangi değere sahip olduğunu gösterir

export name = value : name değişkenine value değerini atarız.

$HOME : ana dizini gösterir.

$PATH : path dizinin gösterir.

Dizin Komutları

pwd : o anda bulunduğumuz dizini gösterir.

ls : bulunduğumuz dizindeki dosyaları ve klasörleri listeler.

mkdir [directory] : yeni bir dizin yaratır.

cd [directory] : bulunduğumuz dizinden farklı bir dizine geçmemizi sağlar.

cd .. : bir üst dizine çıkmamızı sağlar.

Dosya Komutları

touch [filename] : yeni bir dosya yaratır.

cat [file1] [file2] : dosyaları ard arda sıralayarak standart çıkışa yazar

less [filename] : satırlarını numaralandırarak dosyanın içeriğini gösterir.

file [filename] : Dosyanın türünü gösterir.

cp [file1] [file2] : file1 dosyasını file2 dosyasına kopyalar.

mv [file1] [file2] : file1 dosyasını file2 dosyasına taşır. bunu dosyayı farklı bir dizine taşırken, ya da dosyanın ismini değiştirirken kullanabiliriz.

rm [filename] : dosyayı siler.

head [filename] : dosyanın ilk 10 satırını görüntüler.

tail [filename] : dosyanın son 10 satırını görüntüler.

tail -f [filename] : dosyanın son 10 satırını, değiştikce canlı olarak görüntülemeye devam eder.

İşlem Komutları

ps : o anda kullandığımız işlemleri listeler

psaux : o anda bilgisayarın da gerçekleştirdiği tüm işlemleri listeler

top : anlık olarak işlemleri gösterir, sistemin ne kadar hafıza kullandığı vb. parametreler anlık olarak değişir.

kill [pid] : yukarıdaki komutlarla listelediğimiz işlemlerin her biri bir PID’e sahiptir, bu PID’ı kullanarak işlemi sonlandırabilir.z

pkill [name] : listelediğimiz işlemleri bu komutla isimlerini kullanarak da sonlandırabiliriz.

killall [name] : name ismi ile başlayan tüm işlemleri sonlandırmaya yarar.

Arama komutları

grep [kelime] [file] : file dosyası içindeki kelime geçen tüm satırları gösterir.

grep -v [metin] [file] : dosyada, içinde aranan metin geçmeyen satırları gösterer.

grep -o [metin] [file] : dosyada aranan metin varsa, sadece onu gösterir

grep -r [metin] [file] : içinde aranan metin geçen satırları sondan başa doğru gösterir

grep -i [metin] [file] : büyük-küçük harf duyarlı arama yapar.

find /dir/ -name name* : name ismi ile (name*) başlayan dosyaları bulur.

find /dir/ -user name* : isminde name kelimesi geçen dosyaları bulur.

find /dir/ -mmin num : dizinde, num (num yerine bir sayı yazılacak) dakikadan daha az saniye önce değiştirilmiş dosyaları bulur.

whereis [command] : girilen komutun, binary / source / manual dosyalarının nerelerde olduğunu gösterir.

locate [filename] : ismi girilen dosyanın bilgisayarda nelerde olduğunu listeler, aynı isme sahip birden çok dosyanın dizinlerini alt alta listeler. sistem indexi içinde arama yapmak gibidir.

IO (input/output) komutları

cmd < file : dosyayı, komut ile birlikte çalıştırır. Örneğin, gedit < deneme.txt yazdığımız zaman, deneme.txt dosyasının içeriğini alır, yeni bir txt dosyasıymış gibi gedit ile açar.

cmd1 < (cmd2) : cmd2 komutunun çıktısını, cmd1 komutunun içerisinde kullanır. örneğin, cmd2 komutunda, grep ile bir arama yaparız, bunun çıktısını alıp cmd1 komutunda gedit ile yeni bir metin dosyası ile kullanabiliriz.

cmd > file : cmd komutu ile elde edilen çıktıyı file dosyasına yazar.

cmd 2> file : komut sırasında oluşan hataları dosyaya yazar

cmd &> file : komut sırasında oluşan tüm çıktıları dosyaya yazar

Sırayla komut çalıştırma

cmd1 ; cmd2 : cmd2 komutundan sonra cmd1 komutu çalışır

cmd1 && cmd2 : cmd1 komutu başarılıysa, cmd2 komutu çalışır.

cmd1 || cmd2 : cmd1 komutu başarılı değilse, cmd2 komutu çalışır.

cmd & : komut arkaplanda çalışır

ls komutu parametreleri

ls -a : dizindeki tüm dosya ve klasörleri listeler

ls -R : dizindeki dosyaları, klasörleri ve klasörlerin içindeki dosyaları da listeler

ls -r : dizindeki tüm dosya ve klasörleri tersten listeler

ls -t : dizindeki klasör ve dosyaları son değiştirilme tarihlerine göre listeler

ls -S : dosyaları ve klasörleri boyutlarına göre listeler

ls -l : dosyaları ve klasörleri, detaylı şekilde listeler. (son değiştrilme tarihleri, oluşturan kullanıcı vs.)

ls -1 : her dosya ve klasör ismini tek satır olacak şekilde listeler

ls -m : dosya ve klasör isimlerini aralarına virgül koyarak listeler

ls -Q : dosya ve klasör isimlerini çift tırnak (” “) içerisinde listeler

Nano komutları

CTRL-R : dosyayı açar

CTRL-O : dosyayı kaydeder

CTRL-X : dosyayı kapatır

ALT-A : text seçmeyi başlatır, yön tuşları ile text seçilebilir

CTRL-K : seçilen metni keser

CTRL-U : metni yapıştırır

ALT-/ : dosyanın sonuna gider

CTRL-A : satır başına gider

CTRL-E : satır sonuna gider

CTRL-C : satırın kaçıncı satır olduğunu ve tüm dosya içerisinde % kaçıncı satır olduğunu gösterir

CTRL-_ : belirtilen satıra gider

CTRL-W : dosya içinde arama yapar

ALT-W : arama yaptıktan sonra bir sonraki metni bulur

CTRL-\ : bul ve değiştir işlemini yapar

Screen komutları

screen : yeni bir screen oturumu başlatır

screen -r : screen oturumunu kaldığı yerden devam ettirir

screen -list : aktif screenleri listeler

CTRL-A : screen için ekran komutlarını etkinleştirir

CTRL-A c : yeni bir pencere açar

CTRL-A n : bir sonraki pencereye geçer

CTRL-A p : bir önceki pencereye geçer

CTRL-A “ : terminalleri gösterir

CTRL-A A : bash ismini değiştirmeye yarar

CTRL-A K : screen oturumunu bitirir

Dosya izinleri

chmod 775 [file] : dosya modunu 775 olarak değiştirir

chmod -R 600 [folder] : klasör modunu 600 olarak değiştirir

chown [user]: [g-roup] [file] : dosyanın kullanıcı ve kullanıcı grubunu değiştirmeye yarar

Dosya izin numaraları

4 : okuma (read (r))

2 : yazma (write (w))

1 : çalıştırma (execute (x))

Bir cevap yazın