İçeriğe geç

Ubuntu Nginx Uzerine Php Fastcgi Kurulumu (Php-Fcgi)

Daha önceden bu yazımızda nginx kurulumunu anlatmıştık. (sadece kurmak, ayarlamak değil.) Şimdi ise, nginx üzerine php fastcgi kurma işlemini yapalım.

Aşağıdaki komut ile sistemimize gerekli paketleri kuralım.

apt-get install php5-cli php5-cgi spawn-fcgi psmisc

Artık sistemimizde php fcgi ile ilgili paketler yüklendi. Ancak bunu dürtecek bir mekanizmamız henüz yok. Bu yüzden nginx ayarlarında henüz bunu çağıramıyoruz. Şimdi bunu dürtebilir hale getirelim.
Aşağıdaki içerikler ile /usr/bin/php-fcgi adında bir dosya üretelim. Bu dosyaya göre php 9000 nolu portta çalışacak, ve 127.0.0.1 (localhost) için hizmet verecektir. Bu hizmet www-data adlı kullanıcı ve www-data adlı grup ile ilgili oluşacaktır.

/usr/bin/php-fcgi dosyası

#!/bin/bash

FASTCGI_USER=www-data
FASTCGI_GROUP=www-data
ADDRESS=127.0.0.1
PORT=9000
PIDFILE=/var/run/php-fcgi/php-fcgi.pid
CHILDREN=6
PHP5=/usr/bin/php5-cgi

/usr/bin/spawn-fcgi -a $ADDRESS -p $PORT -P $PIDFILE -C $CHILDREN -u $FASTCGI_USER -g $FASTCGI_GROUP -f $PHP5

Chmod vererek de çalıştırabilir hale getirelim. Bunun için de aşağıdaki kodu çalıştıralım :

chmod +x /usr/bin/php-fcgi

Her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Ancak bu bir hizmet ve başlatma durdurma gibi özellikleri olması gerekiyor.
yani özetle, /etc/init.d/ içerisine bir şeyler yapmamız gerekiyor.

 

/etc/init.d/php-fcgi adlı bir dosya üretiniz.

/etc/init.d/php-fcgi dosyası : 

#!/bin/bash

PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fcgi
FASTCGI_USER=www-data
FASTCGI_GROUP=www-data
PID_DIR=/var/run/php-fcgi
PID_FILE=/var/run/php-fcgi/php-fcgi.pid
RET_VAL=0

case "$1" in
  start)
   if [[ ! -d $PID_DIR ]]
   then
    mkdir $PID_DIR
    chown $FASTCGI_USER:$FASTCGI_GROUP $PID_DIR
    chmod 0770 $PID_DIR
   fi
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    echo "php-fcgi already running with PID `cat $PID_FILE`"
    RET_VAL=1
   else
    $PHP_SCRIPT
    RET_VAL=$?
   fi
 ;;
  stop)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    kill `cat $PID_FILE`
    rm $PID_FILE
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE"
    RET_VAL=1
   fi
 ;;
  restart)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    kill `cat $PID_FILE`
    rm $PID_FILE
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE"
   fi
   $PHP_SCRIPT
   RET_VAL=$?
 ;;
  status)
   if [[ -r $PID_FILE ]]
   then
    echo "php-fcgi running with PID `cat $PID_FILE`"
    RET_VAL=$?
   else
    echo "Could not find PID file $PID_FILE, php-fcgi does not appear to be running"
   fi
 ;;
  *)
   echo "Usage: php-fcgi {start|stop|restart|status}"
   RET_VAL=1
 ;;
esac
exit $RET_VAL

Neredeyse geldik. Aşağıdaki komutlarla da php-fcgi yı başlatabilirsiniz.

chmod +x /etc/init.d/php-fcgi
update-rc.d php-fcgi defaults
/etc/init.d/php-fcgi start

Tabi bu noktada nginx imizi de artık ayarlamamız gerekiyor.

/etc/nginx/sites-available/www.deneme.com dosyası oluşturalım. 

server {
  server_name www.deneme.com deneme.com;
  access_log /srv/www/www.deneme.com/logs/access.log;
  error_log /srv/www/www.deneme.com/logs/error.log;
  root /srv/www/www.deneme.com/public_html;

  location / {
    index index.html index.htm;
  }

  location ~ \.php$ {
    include /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /srv/www/www.deneme.com/public_html$fastcgi_script_name;
  }
}

Artık /srv/www/www.deneme.com/public_html/index.php dosyamızı ve içerisine phpinfo(); komutunu yazıp çalıştırabilir hale geldik. hemen bir nginx i başlatalım, veya çalışıyorsa yeniden başlatalım.

Bir cevap yazın