İçeriğe geç

WDS (WİRELESS DİSTRİBUTİON SYSTEM=KABLOSUZ DAĞITIM SİSTEMİ) YAPISI?

Wireless Distribition System ile wireless ağların çekim alanlarını arttırmak ve wire ağları birbirlerine bağlamak

WDS

WDS anlam olarak Wireless Distribution System ( Kablosuz ağ dağıtım sistemi anlamına gelmektedir. ) . Temel amacı Wireless ( Kablosuz Sistemi ) sistemini üzerinden Wire ( Kablolu bağlantı ) bağlantıların bir bilerine bağlanması ve ağın kablosuz olarak genişletilmesidir. WDS sisteminde sanıldığının aksine bir cihazdan diğer bir cihaza geçiş sayısı limitli değildir. Tavsiye edilen değer 3 Wire bağlantının birbirleri ile birleştirilmesidir. Bu yapıda iki sistem kullanılır bridge ve repeater.
Bridge WDS : Bir WDS bridge cihazı kendisinden sonra bir tekrarlama işlemi yapamaz. Bu durumda birden fazla bağlantıyı karşılasa da bunları tek bir merkez nokta da toplayabilir.  Bu nedenle üç wire bağlantının birleştireceği durumlarda her bir bridge cihaz bir diğer cihazla da bağlantı haline getirilmelidir.

WDSBridge
Repeater WDS : Birden çok WDS Bridge bağlantısının bir merkezde toplanması amacı ile yapılmış bir sistemdir. Sistem WDS bridge bağlantı konumunda olan cihazların tüm paketlerini birbirlerine tekrarlayacaktır. Bu durumda repeater cihazına bağlı olan bridge moda cihazların kesinlikle birbirleri ile iletişim içinde olmaması gerekmemektedir. Bu durumda collision oluşacak ve kısa süre içerisinde ağ sistemi çökecektir.

Doğru yapılandırılmış bir WDS Repeater sistemi;

WDS Repeater

 

Repeater olarak yapılandırılmaya çalışılmış yanlış bridge yapısı;

WDS Bridge
• Modern cihazların bir çoğu AP-WDS Bridge modun da her ne kadar bir çok wireless cihazı ardışık olarak bağlanmasına izin versede temelde yapı doğru değildir. Bu tür bir durumda cihazlar sürekli repeater modunda çalışacaktır ve her bir bağlantı atlamasında wireless bağlantı hızı oldukça yüksek oranda düşecektir. Temel yapıda merkezi cihazdan sonra bir tekrarlayıcı kullanmanızı tavsiye ederiz.
• Potin to Point ya da Point to Multi Point yapılar WDS sistemine dahil değildir. WDS sistemi cihazın hem Point to Point hemde AP modunun aynı anda kullanılmasıdır. Point to Point yapılarda AP modu devre dışıdır ve wire bağlantıların wireless üzerinde birleştirilmesi için en verimli yoldur.
WDS bağlantıları temelde iki cihazın birbirleri ile haberleşebilmesi için MAC adres tablosu kullanmaktadır. Elbette WEP/WPA/WPA2 gibi şifremle algoritmalarda kullanılabilmektedir.  Eğer DrayTek gibi birden fazla SSID destekleyen bir cihaza sahip iseniz WDS bağlantılarınız bağlantı kurmak için ilk SSID yi kullanacaktır. Bu durumda gerek güvenlik gerekse oluşabilecek hataların önüne geçmek için ilk SSID bağlantı ve şifresini WDS kurmak için ikinci veyahut diğer SSID leri kullanıcılara AP modun da hizmet vermek için kullanmalısınız.
WDS sistemi her ne kadar uluslar arası standartla belirlenmiş olsa da başka markalarla yapılan WDS yapıları firmaların WDS yapılarını stabil ve ayakta tutmak için kullandığı değişik programcıklar nedeni ile çalışmaya bilir çalışsa da  stabil olmaya bilir. Bu durumda universal Repeater özelliği bir önceki wireless ağın tekrarlanması ya da üye olunarak yeni bir SSID ile yayınlanması gerekmektedir. Universal  Repeater modları ile bağlantılar ardışık olarak genişletilebilir fakat ardışık cihaz sayısı arttıkça bağlantı hızı düşecektir.
WDS sistemi sürekli olarak MESH Network yapısı ile de karıştırılmaktadır. WDS sistemi Wireless sitemlerinin da kapsamı alanının ekim gücüne ve alanını arttırmak için kullanılırken MESH networkler de amaç her bir noktanın sisteme bağlı olan diğer tüm noktalarla aynı anda bağlı olarak a noktasından b noktasına giderken en kısa yolu izlemesi üzerine dayanır.

Bir cevap yazın