İçeriğe geç

Windows 10 Yönetim Araçları

“Windows 10 Administrative Tools” yani “Windows 10 Bilgisayar Yönetim Araçları” 

Windows 10 Administrative Tools’a Erişim;

1 – Denetim Masası Administrative Tools

file 5bd43fa5811b8

2 –  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

file 5bd43fc3b473c

 

Ayrıca Kolay erişim sağlamanız veya projelerinizde kullanırken kolaylık olması amacıyla diğer kısayol komutları da Alttadır

 

Active Directory Administrative Center

%windir%\system32\dsac.exe

 

Active Directory Domains and Trusts

%SystemRoot%\system32\domain.msc

 

Active Directory Module for Windows PowerShell

%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command import-module ActiveDirectory

 

Active Directory Sites and Services

%SystemRoot%\system32\dssite.msc

 

Active Directory Users and Computers

%SystemRoot%\system32\dsa.msc

 

ADSI Edit

%SystemRoot%\system32\adsiedit.msc

 

Certification Authority

%windir%\system32\certsrv.msc

 

Cluster-Aware Updating

%windir%\system32\ClusterUpdateUI.exe

 

Component Services

%windir%\system32\comexp.msc

 

Computer Management

%windir%\system32\compmgmt.msc /s

 

Defragment and Optimise Drives

%windir%\system32\dfrgui.exe

 

DFS Management

%windir%\system32\mmc.exe %windir%\system32\dfsmgmt.msc

 

DHCP

%windir%\system32\dhcpmgmt.msc

 

Disk Clean-up

%windir%\system32\cleanmgr.exe

 

DNS

%SystemRoot%\system32\mmc.exe %SystemRoot%\system32\dnsmgmt.msc

 

Event Viewer

%windir%\system32\eventvwr.msc /s

 

Failover Cluster Manager

%windir%\system32\mmc.exe %windir%\system32\Cluadmin.msc

 

File Server Resource Manager

%windir%\system32\mmc.exe %windir%\system32\fsrm.msc

 

Group Policy Management

%SystemRoot%\system32\mmc.exe %SystemRoot%\system32\gpmc.msc

 

iSCSI Initiator

%windir%\system32\iscsicpl.exe

 

Local Security Policy

%windir%\system32\secpol.msc /s

 

Microsoft Azure Services

%SystemRoot%\explorer.exe “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=401298”

 

Network Load Balancing Manager

%windir%\system32\nlbmgr.exe

 

ODBC Data Sources (32-bit)

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

 

ODBC Data Sources (64-bit)

%windir%\system32\odbcad32.exe

 

Online Responder Management

%windir%\system32\ocsp.msc

 

Performance Monitor

%windir%\system32\perfmon.msc /s

 

Print Management

%systemroot%\system32\printmanagement.msc

 

Remote Access Management

%windir%\system32\RAMgmtUI.exe

 

Resource Monitor

%windir%\system32\perfmon.exe /res

 

Routing and Remote Access

%windir%\system32\rrasmgmt.msc

 

Server Manager

%SystemRoot%\system32\ServerManager.exe

 

Services

%windir%\system32\services.msc

 

Shielding Data File Wizard

%SystemRoot%\system32\ShieldingDataFileWizard.exe

 

System Configuration

%windir%\system32\msconfig.exe

 

System Information

%windir%\system32\msinfo32.exe

 

Task Scheduler

%windir%\system32\taskschd.msc /s

 

Template Disk Wizard

%SystemRoot%\system32\TemplateDiskWizard.exe

 

Volume Activation Tools

%windir%\system32\vmw.exe

 

Windows Firewall with Advanced Security

%windir%\system32\WF.msc

 

Windows Memory Diagnostic

%windir%\system32\MdSched.exe

 

Windows Server Update Services

“%ProgramFiles%\Update Services\AdministrationSnapin\wsus.msc”

 

Task Manager

%windir%\system32\taskmgr.exe /7

 

Windows Defender

“%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe”

 

Maths Input Panel

“%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Ink\mip.exe”

 

Paint

%windir%\system32\mspaint.exe

 

Quick Assist

%windir%\system32\quickassist.exe

 

Remote Desktop Connection (Uzak Bağlantı)

%windir%\system32\mstsc.exe

 

Snipping Tool

%windir%\system32\SnippingTool.exe

 

Steps Recorder

%windir%\system32\psr.exe

 

Windows Fax and Scan

%windir%\system32\WFS.exe

 

Windows Media Player

“%ProgramFiles(x86)%\Windows Media Player\wmplayer.exe” /prefetch:1

 

WordPad

“%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\wordpad.exe”

 

XPS Viewer

%systemroot%\system32\xpsrchvw.exe

 

Character Map

%windir%\system32\charmap.exe

 

Bubbles (Ekran Koruyucu)

%SYSTEMROOT%\System32\Bubbles.scr

 

Calc (Hesap Makinesi)

%SYSTEMROOT%\System32\Calc.exe

 

CleanMGR (Disk Temizleme)

%SYSTEMROOT%\System32\Cleanmgr.exe

 

Denetim Masası

%SYSTEMROOT%\System32\control.exe

 

Aygıt (Donanım) Yöneticisi

%SYSTEMROOT%\System32\devmgmt.msc

 

Disk Sıkıştırma (Defrag)

%SYSTEMROOT%\System32\dfrgui.exe

 

Disk Yönetimi

%SYSTEMROOT%\System32\diskmgmt.msc

 

DiskPart

%SYSTEMROOT%\System32\diskpart.exe

 

Active Directory Users and Computers

%SYSTEMROOT%\System32\dsa.msc

 

Active Directory Sites and Services

%SYSTEMROOT%\System32\dssite.msc

 

Local Grup Policy Manager

%SYSTEMROOT%\System32\gpedit.msc

 

Grup Policy Manager

%SYSTEMROOT%\System32\gpmc.msc

 

Local User Grup Manager

%SYSTEMROOT%\System32\lusrmgr.msc

 

Direct-X Diagnostic Tool

%SYSTEMROOT%\System32\dxdiag.exe

 

Dosya Geçmişi

%SYSTEMROOT%\System32\FileHistory.exe

 

Windows Paylaşımları (C$,D$)

%SYSTEMROOT%\System32\fsmgmt.msc

 

Bluetooth Hizmeti

%SYSTEMROOT%\System32\fsquirt.exe

 

Task Manager (Görev Yöneticisi)

%SYSTEMROOT%\System32\LaunchTM.exe

 

Windows Dil Kurulum Asistanı

%SYSTEMROOT%\System32\lpksetup.exe

 

Büyüteç

%SYSTEMROOT%\System32\Magnify.exe

 

Sistem Konfigurasyonu ve Başlangıç Yapılandırma

%SYSTEMROOT%\System32\msconfig.exe

 

Windows Ekran Okuyucu

%SYSTEMROOT%\System32\Narrator.exe

 

Kullanıcı Hesapları

%SYSTEMROOT%\System32\Netplwiz.exe

 

Ekran Klavyesi

%SYSTEMROOT%\System32\osk.exe

 

Yedekleme ve Geri Yükleme Merkezi

%SYSTEMROOT%\System32\sdclt.exe

 

Sistem Kurtarma Diski Oluşturma

%SYSTEMROOT%\System32\recdisc.exe

 

Sistem Kurtarma

%SYSTEMROOT%\System32\RecoveryDrive.exe

 

Sistem Geri Yükleme

%SYSTEMROOT%\System32\rstrui.exe

 

Window Paylaşım Sihirbazı

%SYSTEMROOT%\System32\hrpubw.exe

 

Windows Lisans Girme/Değiştirme

%SYSTEMROOT%\System32\slui.exe

 

Smart Screen Ayarları

%SYSTEMROOT%\System32\SmartScreenSettings.exe

 

Kullanıcı Hesabı Merkezi (UAC)

%SYSTEMROOT%\System32\UserAccountControlSettings.exe

 

Windows Güvenlik Duvarı (Firewall)

%SYSTEMROOT%\System32\WF.msc

Bir cevap yazın