İçeriğe geç

Windows Sabit Sürücüleri Gizleme [Windows 7,8,10]

Yerel Sürücü (C,D,E,F vs…) Nasıl Gizlenir?

 

Olası durumda bilgilerinizi güvende tutmak için yabancı gözlerden gizlemek isteyebilirsiniz.Bunun için tasarlanmış Gizleme ve Şifreleme programları mevcuttur.Bu makale de program kullanmadan sadece size sunacağım kodlar yardımı ile nasıl disklerinizi gizleyebileceğinizi göstereceğim.Altta hem .reg hemde .bat şeklinde 2 ayrı dosya sunuyorum,istediğinizi kullanabilirsiniz.

 

Kullanacağınız Dosyanın .reg Kodlaması – [Uzantısını .reg Olarak Kaydedin]

Gizlemek İçin Kod :

 

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoDrives”=dword:67108863

( Komut çalıştırıldıktan sonra işlemin aktif olması için oturumunuzu Kapatıp / Açmanız gerekmektedir )

 

Kullanacağınız Dosyanın .reg Kodlaması – [Uzantısını .reg Olarak Kaydedin]

Görünür Yapmak İçin Kod :

 

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
“NoDrives” = dword: 00000000

( Komut çalıştırıldıktan sonra işlemin aktif olması için oturumunuzu Kapatıp / Açmanız gerekmektedir !!! )

 

 

Kullanacağınız Dosyanın .bat Kodlaması – [Uzantısını .bat Olarak Kaydedin]

Gizlemek İçin Kod :

 

Diskleri Gizlemek için Kullanacağınız .bat Kodu : [Uzantısını .bat Olarak Kaydedin]

@Echo Off
Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer” /v “NoDrives” /t REG_DWORD /d “67108863” /f
shutdown -l -t 0
exit

( Bu komutta anlayacağınız gibi komut çalıştırıldıktan sonra işlemin aktif olması için oturumunuz otomatik kapatılacaktır !!! )

 

 

Kullanacağınız Dosyanın .bat Kodlaması – [Uzantısını .bat Olarak Kaydedin]

Görünür Yapmak İçin Kod :

 

@Echo Off
Reg delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer” /v “NoDrives” /f
shutdown -l -t 0
exit

( Bu komutta anlayacağınız gibi komut çalıştırıldıktan sonra işlemin aktif olması için oturumunuz otomatik kapatılacaktır !!! )

 

 

Şunu da Eklemek İstiyorum,
1 – Yukarıda verdiğim gizleme kodu tüm sürücülerinizi gizli durumuma getirecektir.Yani “Bilgisayarım” dan bakıldığında C,D,E,F,G,H vs.. disklerinizin hiç biri görülmeyecektir,tabi siz açma kodunu kullanana kadar.(Unutmayın ki bu komple bir gizleme değildir,işinin ehli biri tarafından görüntülenebilir.)

 

2 – ” 67108863  şeklinde belirttiğim kod tüm diskleri kapsar .Eğer siz farklı veya tek bir diski gizlemek isterseniz altta vereceğim tablodan istediğiniz disk için ayarlanmış kodu seçip komut içinde değiştirin.Bir veya birden fazla disk için kullanabilmeniz için daha doğrusu gizlenecek diski seçmeniz için numaralar şu şekilde dir;

 

A:1
B:2
C:4
D: 8 
E: 16
F: 32
G: 64
H: 128
I: 256
J: 512
K: 1024
L: 2048
M: 4096
N: 8192
O: 16384
P: 32768
Q: 65536
R: 131072
S: 262144
T: 524288
U: 1048576
V: 2097152
W: 4194304
X: 8388608
Y: 16777216
Z: 33554432
Tümü (ALL) : 67108863

Bir cevap yazın