İçeriğe geç

Xcopy ile Tarihli Klasör Oluşturma ve Taşıma İşlemleri

Xcopy Günün tarihi ile klasör oluşturma ve Dosya taşıma işlemleri .

 

Daha önce de bir çok kez bahsetmiştim lakin farklı bir örnekle de pekiştirelim istedim;

# Xcopy komutunda bir dosya veya klasörü bir yerden başka bir yere taşımak ve kaynak klasördekileri içeriği hedef klasörün üzerine yazdırmak /e /h parametresini ekleme ile olmaktadır,Alttaki örnekte de görülmektedir.

# Specify a Filename or directory name on the target (f=file d=directory) Hatası alıyorsanız altta görüldüğü gibi Xcopy komutunun sonuna /S /I /Q /Y /F parametrelerini ekleyerek sorunu aşabilirsiniz.

 

@echo off
mkdir D:\”Hedef Klasor”
xcopy /S /I /Q /Y /F C:\”Kaynak Klasor”\*.* D:\”Hedef Klasor”\“Alt Klasor”[%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%] /e /h
Exit

 

Kullandığımız Komut ve Kod’ların Açıklaması : 

xcopy Kullanacağımız kopyalama/Taşıma Komutu

mkdir D:\”Hedef Klasor”  Belirttiğiniz yerde belirttiğiniz isimle klasör oluşturur

/S /I /Q /Y /F Xcopy komutunda kullanılacak parametre (bu komut dizininde Specify a Filename or directory name on the target (f=file d=directory) hatası almamanız için eklendi)

C:\”Kaynak Klasor”\ Taşımak istediğiniz klasörün nerede olduğunu göstereceğiniz kısım

*.*  Taşınacak – Kopyalanacak klasörün içinde ki herşeyi taşı anlamında kullanılır. (Eğer belirli bir dosyayı taşıyacaksanız dosya uzantısını yazmalısınız *.* yerine *.dosyauzantısı şeklinde yazmalısınız Örnek: *.xlsx *.exe *.rar vs..)

D:\”Hedef Klasor”\ Hedef klasörünüz mkdir komutuyla oluşturmak istediğiniz klasör adıyla aynı olmalıdır(mkdir D:\”Hedef Klasor”)

“Alt Klasor” Oluşturduğunuz Hedef Klasör içinde alt klasör oluşturacaksanız kullanın

[%date:~-10,2%”-“%date:~-7,2%”-“%date:~-4,4%]  Bu komut klasörünüzün sonuna günün tarihini ekleyecektir.

/e /h  Eklediğimiz bu iki parametre de klasörde var olan dosyaların üzerine yazmayı sağlayacaktır. Yani “Bu dosya var üstüne yazalım mı diye sormayacaktır,Direkt değiştirecektir.”

 

Notlar :

Alt Klasör ile Tarih kodu arasına – karakteri koyduk ki düzenli görünsün.

“Hedef Klasör” bu komutta da görüldüğü üzere eğer klasör isminiz de boşluk varsa mutlaka “iki tırnak işareti” arasına almalısınız.

\ Bu komut genelde Klasörün içindekileri anlamı ifade etmektedir

Bir cevap yazın