İçeriğe geç

Yararlı .Bat ve .Vbs Kodları – 2

.bat ile İp ve Network Kartları bilgilerini Masaüstünde bir .txt belgesine Kaydedelim. [Uzantısını .bat Yapınız]

@echo off
ipconfig>%userprofile%\desktop\ip_bilgileri.txt
echo.
exit

.bat ile Bir Klasör içeriğini Masaüstünde bir .txt Belgesine Kaydedelim. [Uzantısını .bat Yapınız]

Burada masaüstünde “Deneme” isimli Klasörün içindekileri listeletip yine masaüstünde “Klasor icerigi.txt”   isimli bir Not Belgesine yazdırmasını istiyoruz.(Bu işlemde .txt belgesine kaydedilen içeriğiniz sadece isim olarak kaydedilmez İçeriğin Ne Zaman Oluşturulduğu ve Boyutu da ayrıntılı şekilde göstermektedir.)

@echo off
dir %userprofile%\desktop\Test> %userprofile%\Desktop\”Klasor icerigi”.txt
exit

.bat ile bir .txt belgesine Yazı Yazdırma ve kaydetme [Uzantısını .bat Yapınız]

(Kırmızı ile işaretlenmiş bölüme mesajınızı  >> Yeşil ile işaretli alana da Oluşturulacak olan Not belgesine ne isim vereceğinizi yazınız.)

@echo off
echo Bu kısma Yazınızı Yazınız  %userprofile%\Desktop\”Kaydedilecek Dosya Adi”.txt
exit

 

.bat kodu ile Bilgisayarınızın Sistem bilgilerini Masaüstüne kaydedin. [Uzantısını .bat Yapınız]

@echo off
systeminfo>>%userprofile%\desktop\”Sistem Bilgilerim”.txt
echo Donanim ve Sistem Bilgileriniz Masaustunuze Yuklenmistir!
exit

 

.bat kodu ile TaskList Masaüstüne kaydetme [Uzantısını .bat Yapınız]
@echo off
tasklist> %userprofile%\desktop\Deneme.txt
exit

 

.bat kodu ile Taşıma Yapma [Uzantısını .bat Yapınız]

(Alttaki komutta Kullanıcının masaüstünde bulunan Deneme.txt isimli metin belgesini yine masaüstünde bulunan Deneme isimli Klasöre taşıma gösterilmiştir.Dosya yollarını değiştirebilirsiniz.)

@echo off
move %userprofile%\desktop\Deneme.txt %userprofile%\desktop\Deneme
exit

 

bat kodu ile Yazıcı Servislerini Durdurma / Yeniden Başlatma [Uzantısını .bat Yapınız]

(Bu kodu daha önce 5 ayrı şekilde vermiştim aslında ama hangisini kullanmalıyım diye düşünmeyin diye kodların hepsini birleştirerek tek hale getirdim.)

@echo off
echo Yazici Servisi Durduruluyor. . .
timeout /T 5
net stop spooler
del /q %SystemRoot%\system32\spool\printers\*.* /q
del %windir%\system32\spool\printers\*.*
net start spooler
echo Yazici Servisi Yeniden Baslatiliyor . . .
timeout /T 5
exit

 

.bat ile Hosts dosyasına içerik (site veya program) eklemek – Hosts dosyası ile Site Yasaklama [Uzantısını .bat Yapınız]

Normalde Windows 10 sürümlerin de host dosyasına dışardan müdahale etmeniz yasaktır.Bir zamanlar aklımda bir şey vardı host dosyasına direk eklemeyelim de lazım oldukta ekleyelim.Bunu da sorsun bana ne eklemek istiyorsun diye uğraşmayayım diye çırpındım ama sonuç bulamadım.Ne tekim bu gün buldum ve O bloğun sahibi ve müdavimlerine lazım olur diye dahası benimde çorbada tuzum olsun diye ekledim işte O Makale Burada ..

Script size öncelikle hangi ip’yi vermek istediğinizi sonrasında ise yasaklamak istediğiniz adresi soracaktır.

Ayrıca bir ip adresiniz yoksa :

  • 127.0.0.1
  • 255.255.255.255
  • 0.0.0.0

Adreslerinden birini kullanabilirsiniz.

@echo off
set /p IP=Ip Adresi Girin:
set /p SiteAdres=Domain Girin:
Echo “”
Echo %ip%   %siteadres%>>”%Windir%\system32\drivers\etc\hosts”
Rem DNS Önbelleği Güncelleniyor
ipconfig /flushdns
Rem DNS Önbelleği Güncellendi
Exit

 

Host dosyasından site yasaklama .vbs kodu (Üsttekinin aynısı[Uzantısını .vbs Yapınız]

Option Explicit
Const strIP = “127.0.0.1” ‘ Eklenecek IP Sabiti
Dim oFso, oYaz, strUrl, oCmd
Set oFso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set oYaz = oFso.OpenTextFile(“C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts”,8,False,-2)
strUrl = InputBox(“Site Adresini Gir”,”Site Adresini Girin”)
If Len(strUrl) > 0 Then oYaz.WriteLine(vbNewLine & strIP & vbTab & strUrl) ‘ Kayıt Ekleniyor
oYaz.Close
Set oFso = Nothing
Set oYaz = Nothing
Set oCmd = CreateObject(“WScript.Shell”)
oCmd.Run “%comspec% /c ipconfig /flushdns”,0,True ‘ DNS Önbelleği Temizleniyor
Set oCmd = Nothing
MsgBox strUrl &” kaydı Hosts dosyasına eklendi.”

Sağ Tuşa “Birlikte Aç” Menüsü Ekleme / Kaldırma [Uzantısını .bat Yapınız]

Belki başınıza gelmiştir dosya veya programlarınızı sağ tıklayarak farklı bir uygulama ile açmak istersiniz veya indirdiğiniz bir dosya açılmaz uygun program seçmek istersiniz ama tam o anda bir bakarsınız ki sağ tuş’ta Birlikte Aç Menüsü  Yok! Uzatmayalım işte geri getirebileceğiniz veya silebileceğiniz kodlar.

Birlikte Aç” Geri Getirmek İçin: Add >> Open With!

@echo off
Reg.exe add “HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With” /ve /t REG_SZ /d “{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}” /f
Exit

Birlikte Aç” Silmek İçin: Delete >> Open With!

@echo off
Reg.exe delete “HKCR\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With” /f
Exit

 

.bat ile 100 mb üzeri Ram kullanan Servis ve Programları Masaüstünde bir .txt belgesine Kayıt edelim. 

[Uzantısını .bat Yapınız]

(100000 MB boyutunu istediğiniz gibi  değiştirebilirsiniz)

echo off

tasklist /fi “memusage gt 100000″>%userprofile%\desktop\”Ram Kullanimi”.txt 

echo.

exit

 

 Masaüstü Arkaplan Resmi Değiştirmeyi Engelleme [.bat ve .reg Kodları] [Uzantısını .bat veya .reg Yapınız]

Desktop Background Wallpaper Enable / Disable Code

 – Engelle.bat –

@Echo Off Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop” /v “NoChangingWallPaper” /t REG_DWORD /d “1” /f

taskkill /f /IM explorer.exe

start explorer.exe Exit

 

– Engelle.reg –

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop] “NoChangingWallPaper”=dword:00000001

 

– Engelleme Kaldir.bat – 

@Echo Off Reg.exe delete “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop” /v “NoChangingWallPaper” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop” /f

taskkill /f /IM explorer.exe

start explorer.exe Exit

 

EngellemeKaldir.reg

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop] “NoChangingWallPaper”=-

 

 Program Ekle Kaldır Yasaklama .bat Kodu ve .reg Kodu [Uzantısını .bat veya .reg Yapınız]

– Yasaklama.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsAndFeatures”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsAndFeatures”=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsCPL”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsCPL”=dword:00000001

 

– Yasaklama.bat

@Echo Off

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsAndFeatures” /t REG_DWORD /d “1” /f

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsAndFeatures” /t REG_DWORD /d “1” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsCPL” /t REG_DWORD /d “1” /f

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsCPL” /t REG_DWORD /d “1” /f

taskkill /f /IM explorer.exe

start explorer.exe

Exit

 

– Yasak Kaldir.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsAndFeatures”=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsAndFeatures”=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsCPL”=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs]

“NoProgramsCPL”=-

 

– Yasak Kaldir.bat

@Echo Off

Reg.exe delete “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsAndFeatures” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /f

Reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsAndFeatures” /f

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /f

Reg.exe delete “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsCPL” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /f

Reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /v “NoProgramsCPL” /f

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Programs” /f

taskkill /f /IM explorer.exe

start explorer.exe

Exit

 

Regedit’e komutla kod girmek .reg dosyası girdisi hazırlamak (Key veya Dword eklemek) [Uzantısını .reg Yapınız]

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Test\Scan] —-> Yeni eklenen KEY’ler

“ForceUnsupportedCPU”=”DWORD:00000001” —> Yeni eklenen alt KEY ve Dword Değeri

 

Windows Ses Aç/Kapat .bat Kodu (Bilgisayarın sesini komutla Açıp / Kapatma) [Uzantısını .bat Yapınız]

Açma:

@echo off

net stop audiosrv

Exit

Kapatma : 

@echo off

net start audiosrv

Exit

 

Windows Masaüstü Resimlerini Almak (Desktop Wallpaper Copy-Move .vbs) [Uzantısını .vbs Yapınız]

Kaynak : Kodlama Velocriptor’e aittir. (Alttaki kodları not belgesine yapıştırın ve uzantısını .vbs olarak kaydedin.Resim klasörünüz masaüstüne kaydedilecektir,Resim görüntüleme programınız ile açabilirsiniz.)

 

‘ Desktop ————————————-

Const ssfDESKTOPDIRECTORY = &h10

Set oShell = CreateObject(“Shell.Application”)

strDesktop = oShell.NameSpace(ssfDESKTOPDIRECTORY).Self.Path

‘ Environment variables and copy ————–

Dim oFSO, strAppData, objShell

Set objShell = CreateObject(“WScript.Shell”)

Set oFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

objShell.CurrentDirectory = oFSO.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)

strAppData=objShell.ExpandEnvironmentStrings(“%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets”)

oFSO.CopyFolder strAppData , strDesktop &”\Windows Wallpaper”, True

Set objShell = Nothing

Set oFSO = Nothing

‘ Extension ———————–

sVBSPath = strDesktop &”\tahmaz.net”

with createobject(“wscript.shell”)

.currentdirectory = sVBSPath

.run “%comspec% /c ren *. *.jpg”, 0, true

end with

Set objShell = CreateObject(“Wscript.Shell”)

strPath = “explorer.exe /e,” & strDesktop &”\tahmaz.net”

objShell.Run strPath

 

Windows’u Güvenli Mod’da Başlatma .bat Kod’u (Windows Safe Mode .bat Command)  [Uzantısını .bat Yapınız]

Özellikle windows 10 kullanıcılarının zorlandığı bir noktadır Güvenli Mod’da başlatma.Bu nedenle şu şekilde bir kodu sizlere sunuyorum.

 

Güvenli Mod’da Başlatmak için:

@echo

bcdedit /set {current} safeboot minimal

shutdown -r -t 0

exit

 

Ağ Desteği ile Güvenli Mod’da Başlatmak için:

@echo

bcdedit /set {default} safeboot network

shutdown -r -t 0

exit

 

Komut istemi ile Güvenli Mod’da Başlatmak için:

@echo

bcdedit /set {default} safeboot minimal

bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes

shutdown -r -t 0

exit

 

Güvenli Mod’dan Çıkıp Normal Başlatmak için:

@echo  off

bcdedit /deletevalue {default} safeboot

shutdown -r -t 0

exit

 

Windows.old Klasörünü Silme Kodu [Uzantısını .bat Yapınız]

@echo takeown /F “C:\Windows.old” /A /R /D Y

icacls “C:\Windows.old” /grant *S-1-5-32-544:F /T /C /Q RD /S /Q

“C:\Windows.old”

Exit

(Eğer olmadıysa Blogdaki diğer çözümlere göz atabilirsiniz.)

 

Windows 10 Kullanıcı Dosyalarını Düzeltme [Restore Default Location of Your Personal Folders] [Uzantısını .bat Yapınız]

@echo off

color 0

@echo. Restore 3D Objects

@echo off

taskkill /f /im explorer.exe

timeout /t 2 /nobreak >nul

if not exist “%UserProfile%\3D Objects” mkdir “%UserProfile%\3D Objects”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\3D Objects” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\3D Objects” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\3D Objects” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 1

@echo. Restore Contacts

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Contacts” mkdir “%UserProfile%\Contacts”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Contacts” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Contacts” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Contacts” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 2

@echo. Restore Desktop

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Desktop” mkdir “%UserProfile%\Desktop”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “Desktop” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Desktop” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “Desktop” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Desktop” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Desktop” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 3

@echo. Restore Documents

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Documents” mkdir “%UserProfile%\Documents”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “Personal” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Documents” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Documents” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “Personal” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Documents” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Documents” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 4

@echo. Restore Downloads

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Downloads” mkdir “%UserProfile%\Downloads”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Downloads” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Downloads” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{7D83EE9B-2244-4E70-B1F5-5393042AF1E4}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Downloads” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Downloads” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 5

@echo off

@echo. Restore Favorites

if not exist “%UserProfile%\Favorites” mkdir “%UserProfile%\Favorites”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “Favorites” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Favorites” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “Favorites” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Favorites” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Favorites” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 6

@echo. Restore Links

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Links” mkdir “%UserProfile%\Links”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{BFB9D5E0-C6A9-404C-B2B2-AE6DB6AF4968}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Links” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{BFB9D5E0-C6A9-404C-B2B2-AE6DB6AF4968}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Links” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Links” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 7

@echo. Restore Music

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Music” mkdir “%UserProfile%\Music”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “My Music” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Music” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{A0C69A99-21C8-4671-8703-7934162FCF1D}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Music” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “My Music” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Music” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Music” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 8

@echo. Restore Pictures

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Pictures” mkdir “%UserProfile%\Pictures”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “My Pictures” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Pictures” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{0DDD015D-B06C-45D5-8C4C-F59713854639}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Pictures” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “My Pictures” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Pictures” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Pictures” /S /D

timeout /t 1 /nobreak>null

@echo off

color 9

@echo. Restore Saved Games

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Saved Games” mkdir “%UserProfile%\Saved Games”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{4C5C32FF-BB9D-43B0-B5B4-2D72E54EAAA4}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Saved Games” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{4C5C32FF-BB9D-43B0-B5B4-2D72E54EAAA4}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Saved Games” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Saved Games” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 0

@echo. Restore Searches

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Searches” mkdir “%UserProfile%\Searches”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “{7D1D3A04-DEBB-4115-95CF-2F29DA2920DA}” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Searches” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{7D1D3A04-DEBB-4115-95CF-2F29DA2920DA}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Searches” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Searches” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

@echo off

color 1

@echo. Restore Videos

@echo off

if not exist “%UserProfile%\Videos” mkdir “%UserProfile%\Videos”

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders” /v “My Video” /t REG_SZ /d “C:\Users\%USERNAME%\Videos” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “{35286A68-3C57-41A1-BBB1-0EAE73D76C95}” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Videos” /f

reg add “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders” /v “My Video” /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%”\Videos” /f

attrib +r -s -h “%USERPROFILE%\Videos” /S /D

timeout /t 1 /nobreak >nul

start explorer.exe

exit

Windows Update Sorunlarını Giderme [Uzantısını .bat Yapınız]

(Eğer sorununuz çözülmezse Blog’daki diğer Update Sorun Giderme Çözümüne Bakınız)

@echo off

:: Checking and Stopping the Windows Update services

set b=0

:bits

set /a b=%b%+1

if %b% equ 3 (

goto end1

)

net stop bits

echo Checking the bits service status.

sc query bits | findstr /I /C:”STOPPED”

if not %errorlevel%==0 (

goto bits

)

goto loop2

:end1

cls

echo.

echo Cannot reset Windows Update since “Background Intelligent Transfer Service” (bits) service failed to stop.

echo.

pause

goto Start

:loop2

set w=0

:wuauserv

set /a w=%w%+1

if %w% equ 3 (

goto end2

)

net stop wuauserv

echo Checking the wuauserv service status.

sc query wuauserv | findstr /I /C:”STOPPED”

if not %errorlevel%==0 (

goto wuauserv

)

goto loop3

:end2

cls

echo.

echo Cannot reset Windows Update since “Windows Update” (wuauserv) service failed to stop.

echo.

pause

goto Start

:loop3

set app=0

:appidsvc

set /a app=%app%+1

if %app% equ 3 (

goto end3

)

net stop appidsvc

echo Checking the appidsvc service status.

sc query appidsvc | findstr /I /C:”STOPPED”

if not %errorlevel%==0 (

goto appidsvc

)

goto loop4

:end3

cls

echo.

echo

echo.

pause

goto Start

:loop4

set c=0

:cryptsvc

set /a c=%c%+1

if %c% equ 3 (

goto end4

)

net stop cryptsvc

echo Checking the cryptsvc service status.

sc query cryptsvc | findstr /I /C:”STOPPED”

if not %errorlevel%==0 (

goto cryptsvc

)

goto Reset

:end4

cls

echo.

echo.

pause

goto Start

:Reset

Ipconfig /flushdns

del /s /q /f “%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat”

del /s /q /f “%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat”

del /s /q /f “%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*”

if exist “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak” del /s /q /f “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak”

if exist “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” (

takeown /f “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”

attrib -r -s -h /s /d “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml”

ren “%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml” pending.xml.bak

)

if exist “%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak” rmdir /s /q “%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution.bak”

if exist “%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” (

attrib -r -s -h /s /d “%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution”

ren “%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution” SoftwareDistribution.bak

)

if exist “%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak” rmdir /s /q “%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak”

if exist “%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” (

attrib -r -s -h /s /d “%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2”

ren “%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2” Catroot2.bak

)

:: Reset Windows Update policies

reg delete “HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate” /f

reg delete “HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate” /f

reg delete “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate” /f

reg delete “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate” /f

gpupdate /force

:: Reset the BITS service and the Windows Update service to the default security descriptor

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

:: Reregister the BITS files and the Windows Update files

cd /d %windir%\system32

regsvr32.exe /s atl.dll

regsvr32.exe /s urlmon.dll

regsvr32.exe /s mshtml.dll

regsvr32.exe /s shdocvw.dll

regsvr32.exe /s browseui.dll

regsvr32.exe /s jscript.dll

regsvr32.exe /s vbscript.dll

regsvr32.exe /s scrrun.dll

regsvr32.exe /s msxml.dll

regsvr32.exe /s msxml3.dll

regsvr32.exe /s msxml6.dll

regsvr32.exe /s actxprxy.dll

regsvr32.exe /s softpub.dll

regsvr32.exe /s wintrust.dll

regsvr32.exe /s dssenh.dll

regsvr32.exe /s rsaenh.dll

regsvr32.exe /s gpkcsp.dll

regsvr32.exe /s sccbase.dll

regsvr32.exe /s slbcsp.dll

regsvr32.exe /s cryptdlg.dll

regsvr32.exe /s oleaut32.dll

regsvr32.exe /s ole32.dll

regsvr32.exe /s shell32.dll

regsvr32.exe /s initpki.dll

regsvr32.exe /s wuapi.dll

regsvr32.exe /s wuaueng.dll

regsvr32.exe /s wuaueng1.dll

regsvr32.exe /s wucltui.dll

regsvr32.exe /s wups.dll

regsvr32.exe /s wups2.dll

regsvr32.exe /s wuweb.dll

regsvr32.exe /s qmgr.dll

regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll

regsvr32.exe /s wucltux.dll

regsvr32.exe /s muweb.dll

regsvr32.exe /s wuwebv.dll

regsvr32.exe /s wudriver.dll

netsh winsock reset

netsh winsock reset proxy

:: Set the startup type as automatic

sc config wuauserv start= auto

sc config bits start= auto

sc config DcomLaunch start= auto

:Start

net start bits

net start wuauserv

net start appidsvc

net start cryptsvc

exit

 

Masaüstü Simgeleri Ekleme [Uzantısını .bat Yapınız]

(Bilgisayarım,Belgeler,Ağ Bağlantıları,Geri Dönüşüm Kutusu,Denetim Masası)

@Echo Off

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel” /v “{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu” /v “{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel” /v “{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu” /v “{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel” /v “{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu” /v “{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel” /v “{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu” /v “{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel” /v “{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Reg.exe add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu” /v “{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}” /t REG_DWORD /d “0” /f

Exit

 

Admin Yetkileri ile CMD  [Uzantısını .bat Yapınız]

@echo off

net session >nul 2>&1

IF %ERRORLEVEL% NEQ 0

goto Elevate

@goto admintask

:Elevate

echo Yukseltilmis Ayricaliklar Gereklidir

cd /d %~dp0

mshta “javascript: var shell = new ActiveXObject(‘Shell.Application’); shell.ShellExecute(‘%~nx0’, ”, ”, ‘runas’, 1); close();”

Exit /B

:admintask

echo Yonetici Yetkisiyle Calismak icin Ayarlaniyor

reg add “HKCR\batfile\shell\runas\command” /ve /f /t REG_SZ /d “%SystemRoot%\System32\cmd.exe /C \”\”%%1\”\” %*”

reg add “HKCR\cmdfile\shell\runas\command” /ve /f /t REG_SZ /d “%SystemRoot%\System32\cmd.exe /C \”\”%%1\”\” %*”

exit

veya şu kodu deneyiniz,

Reg.exe add “HKCR\batfile\shell” /ve /t REG_SZ /d “runas” /f

 

Windows Defender Kapatma [Uzantısını .bat Yapınız]

Kapatma İşlemi için

 

@echo off

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection” /v “DisableRealtimeMonitoring” /t REG_DWORD /d “1” /f

exit

 

Açma işlemi için

 

@Echo Off

Reg.exe delete “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection” /v “DisableRealtimeMonitoring” /f

Reg.exe add “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection” /f

Exit

 

Regedit’ten Key veya Değer (Dword) Kaldırma Kodları

 

Regedit’e .bat Kodu ile Key ve Dword Girme:

Altta vermiş olduğum örnek .bat kodlamasında Regedit’te 4 ayrı bölüme 4 ayrı Key ve Dword değeri girilmektedir.

 

@Echo Off

cd %systemroot%\system32

Reg.exe add “HKCR\*\shell\Sahipligi Al” /ve /t REG_SZ /d “Sahipligi Al” /f

Reg.exe add “HKCR\*\shell\Sahipligi Al” /v “HasLUAShield” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\*\shell\Sahipligi Al” /v “NoWorkingDirectory” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\*\shell\Sahipligi Al\command” /ve /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\*\shell\Sahipligi Al\command” /v “IsolatedCommand” /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al” /ve /t REG_SZ /d “Sahipligi Al” /f

Reg.exe add “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al” /v “HasLUAShield” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al” /v “NoWorkingDirectory” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al\command” /ve /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al\command” /v “IsolatedCommand” /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al” /ve /t REG_SZ /d “Sahipligi Al” /f

Reg.exe add “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al” /v “HasLUAShield” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al” /v “NoWorkingDirectory” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al\command” /ve /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al\command” /v “IsolatedCommand” /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” && icacls \”%%1\” /grant administrators:F” /f

Reg.exe add “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al” /ve /t REG_SZ /d “Sahipligi Al” /f

Reg.exe add “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al” /v “HasLUAShield” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al” /v “NoWorkingDirectory” /t REG_SZ /d “” /f

Reg.exe add “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al\command” /ve /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” /r /d y && icacls \”%%1\” /grant administrators:F /t” /f

Reg.exe add “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al\command” /v “IsolatedCommand” /t REG_SZ /d “cmd.exe /c takeown /f \”%%1\” /r /d y && icacls \”%%1\” /grant administrators:F /t” /f

Exit

 

Şimdi Altta vermiş olduğum .bat kodlamasın da yukarıda ki 4 ayrı bölüme verdiğimiz kayıtları SİLELİM!

 

@Echo Off

cd %systemroot%\system32

REM /f

Reg.exe delete “HKCR\*\shell\Sahipligi Al” /f

REM /f

Reg.exe delete “HKCR\exefile\shell\Sahipligi Al” /f

REM /f

Reg.exe delete “HKCR\dllfile\shell\Sahipligi Al” /f

REM /f

Reg.exe delete “HKCR\Directory\shell\Sahipligi Al” /f

Exit

 

Ekleme işlemini .reg kodu ile de yapabiliriz,

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Sahipligi Al]

@=”Sahipligi Al”

“HasLUAShield”=””

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Sahipligi Al\command]

@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Sahipligi Al]

@=”Sahipligi Al”

“HasLUAShield”=””

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Sahipligi Al\command]

@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Sahipligi Al]

@=”Sahipligi Al”

“HasLUAShield”=””

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Sahipligi Al\command]

@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Sahipligi Al]

@=”Sahipligi Al”

“HasLUAShield”=””

“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Sahipligi Al\command]

@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” /r /d y && icacls \”%1\” /grant administrators:F /t”

“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” /r /d y && icacls \”%1\” /grant administrators:F /t”

 

Kaldırma işlemini .reg kodu ile de yapabiliriz,

 

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Sahipligi Al] /f

[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Sahipligi Al] /f

[-HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Sahipligi Al] /f

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Sahipligi Al] /f

Bir cevap yazın